Oferta dla szkół i ośrodków edukacyjnych

szkola-druk3d

Jeżeli chcemy, aby nasz kraj dynamicznie się rozwijał, nie możemy zapominać o naszych dzieciach, które tak szybko staną się dorosłe i rozpoczną karierę zawodową. Nie tylko w liceach i technikach, ale już na etapie szkoły podstawowej wśród uczniów kształtują się pomysły na wybór wymarzonego zawodu.  Nasz program „Druk 3D i robotyka w szkołach” ma na celu wsparcie i uzupełnienie szkolnych programów nauczania dla uczniów szkół różnego szczebla, poprzez stworzenie innowacyjnego zaplecza edukacyjnego. Nasza oferta dostosowana jest do szkół każdego stopnia, placówek nauczania pozaszkolnego, aktywnych i ambitnych nauczycieli, prowadzących grupy zainteresowań.
Placówki edukacyjne, które nam zaufały, już dzisiaj widzą, jak dużą wartością edukacyjną jest posiadanie drukarki 3D i umiejętność jej obsługi przez uczniów. Dodatkową zaletą naszej oferty jest możliwość nauki podstaw robotyki z użyciem programowalnych robotów Alpha Spark.
Specjalnie z myślą o szkołach i ośrodkach edukacyjnych przygotowaliśmy pakiety, w których znajdują się drukarki 3D i roboty edukacyjne wraz z przeszkoleniem wytypowanych nauczycieli, oraz atrakcyjnym programem wprowadzenia uczniów w świat druku 3D i robotyki.
Nasza oferta pozwoli Państwu z powodzeniem realizować inicjatywy związane z rozwojem kluczowych kompetencji oraz zainteresowań i talentów uczniów. Dzisiaj, możliwości drukarek 3D są niemal nieograniczone. Uczniowie mając dostęp do innowacyjnej technologii druku 3D oraz naszych robotów edukacyjnych, będą mogli w nowatorski sposób tworzyć realne przedmioty, miniroboty, pomoce szkolne, projekty artystyczne, itp. Dla placówek edukacyjnych, posiadanie w swoich zasobach tak nowoczesnych urządzeń daje ogromne możliwości dla podopiecznych, dzięki czemu zyskuje miano najnowocześniejszej i renomowanej placówki.

PAKIETY DLA SZKÓŁ

STANDARD
od 3.900,- zł*
Drukarka 3D
Instrukcja wdrożeniowa
Dostęp do bezpłatnych lekcji 3D
 
 
 
 
 
 
PLUS
od 5.000,- zł*
Drukarka 3D
Instrukcja wdrożeniowa
Dostęp do bezpłatnych lekcji 3D
Pakiet materiałów eksploatacyjnych (5 szpul filamentu Fiberlogy)
Szkolenie wdrożeniowe dla maks. 4 nauczycieli
 
 
 
 
COMFORT
od 5.900,- zł*
Drukarka 3D
Instrukcja wdrożeniowa
Dostęp do bezpłatnych lekcji 3D
Pakiet materiałów eksploatacyjnych (5 szpul filamentu Fiberlogy)
Szkolenie wdrożeniowe dla maks. 4 nauczycieli
Dostęp do lekcji 3D
 
 
 
MASTER
od 7.900,- zł*
Drukarka 3D
Instrukcja wdrożeniowa
Dostęp do bezpłatnych lekcji 3D
Pakiet materiałów eksploatacyjnych (5 szpul filamentu Fiberlogy)
Szkolenie wdrożeniowe dla maks. 4 nauczycieli
Dostęp do lekcji 3D
Dostęp do lekcji z podstaw robotyki
6 zestawów robota edukacyjnego ALPHA SPARK
Zajęcia z podstaw druku 3D dla maks. 15 uczniów**

Drukarki dostępne w pakietach:

 

 

 

 

 

 

NAZWA DRUKARKI

Robo C2

VERTEX K8400 Robo R2
PRODUCENT

USA

Belgia

USA

POLE ROBOCZE (mm)

125x125x150

180x200x190

200x200x250

GŁÓWNE ZALETY kompaktowa, łączność wi-fi, niskie koszty eksploatacji, bezpieczna dokładna, możliwość dodania drugiej głowicy drukującej, niskie koszty eksploatacji, bezpieczna dokładna, możliwość dodania drugiej głowicy drukującej, niskie koszty eksploatacji, łączność wi-fi, bezpieczna, wbudowana kamera IP
MATERIAŁY PLA, PETG PLA, PETG, ABS, inne PLA, PETG, ABS, inne

* dla szkół do 100 uczniów w województwie mazowieckim oraz drukarką ROBO C2 w pakiecie

** jednodniowe szkolenie wprowadzające (6 godzin)

 

DANE TECHNICZNE ROBOTA EDUKACYJNEGO ALPHA SPARK – WERSJA SZKOLNA

 

Waga 275g
Wymiary 100x100x87mm
Zasilanie aku 2 x 3.7V AA14500 Li-Ion
Czas pracy zależny od akumulatorów
Czujnik zbliżeniowy TAK
Czujnik ringu TAK
Sygnalizator dźwiękowy TAK
Programowanie Blockly, miniBloq, Scratch, Arduino/Genuino IDE
Moduł reflektora RGB WS2812 TAK
Moduł sterowania Bluetooth(TM) controller opcjonalnie
Moduł Painter (rysowanie flamastrem) opcjonalnie
Moduł Line follower (podążanie za linią) opcjonalnie
Koła i listwa przednia w wybranym kolorze
(dostępne kolory: czerwony, żółty, zielony, fioletowy, różowy, brązowy)
opcjonalnie

Filament-PRO3D-ulotka

Robot ulotka

Jak zakupić drukarkę 3D z 0% stawką VAT ?

Na podstawie „Ustawy o podatku od towarów i usług” z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 • dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze)
 • dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają następujące towary: 

 • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery,
 • urządzenia komputerowe do pism Braille’a 
 • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na drukarkę 3D należy dostarczyć: 

 • formularz zamówienia,
 • potwierdzenie zamówienia od organu prowadzącego placówkę oświatową
 • odpowiednie zaświadczenie potwierdzające istnienie instytucji oświatowej

Zamówienie powinno zwierać: 

 • nazwę i adres szkoły lub przedszkola nabywającego towary,
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy szkoły lub przedszkola,
 • nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała szkoła lub przedszkole,
 • potwierdzenie organu nadzorującego, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.

Zaświadczenie: 

 • Szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają zaświadczenie o prowadzeniu szkoły lub przedszkola.
 • Szkoły i przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola.
 • Szkoły i przedszkola niepubliczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli.
 • Uczelnie wyższe przedstawiają poświadczenie od ministerstwa o możliwości zakupu drukarki 3D w cenach netto.

Pobierz formularz zamówienia

 

 

Komentarze są wyłączone.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2012-2014 trojwymiarowo.pl