Regulamin i Polityka Prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne.
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.trojwymiarowo.pl,
  prowadzony jest przez firmę:
  3DP Spółka z o.o.
  ul. Nowogrodzka 31
  00-511 Warszawa
  tel. kom. +48 793 581 282
  NIP: 701-043-50-39
  Regon: 147357136

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00005193. Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki w wysokości: 5.000 PLN.

§ 2
Regulamin zakupów.
 1. Sklep internetowy www.trojwymiarowo.pl (dalej trójwymiarowo.pl) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia są przyjmowane tylko przez strony http://www.trojwymiarowo.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie trójwymiarowo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych trójwymiarowo.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
 6. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9-17.
 7. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.
 8. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji na podany przez Zamawiającego adres e-mail. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.
 9. Zamówienia opłacane za pośrednictwem serwisu PayPal lub drogą tradycyjnego przelewu zostaną anulowane po 10 dniach w przypadku nieodnotowania płatności na koncie Sklepu. Termin 10 dni liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu.
 11. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 1-3 dni, firmą kurierską ? zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Sklep trójwymiarowo.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
§ 3
Reklamacje i gwarancje.
 1. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli sklep trójwymiarowo.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Zamawiający ma prawo domagać się obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy zakupu.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres: 3DP Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
 3. Wzór pisma określającego niezgodności towaru z umową oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań  stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Przesyłkę należy wysłać na wskazany w punkcie 2 powyżej adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłki wysyłane w innej formie nie będą odbierane.
 5. Sklep trójwymiarowo.pl ustosunkuje się do żądań Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Zamawiający ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania.
 6. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje Zamawiającemu zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
 7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Zamawiającego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
 8. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, z późniejszymi zmianami w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Zamawiający ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria, będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Zamawiającego ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej na adres:  3DP Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sklep trójwymiarowo.pl zwróci wszystkie otrzymane od Zamawiającego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sklep trójwymiarowo.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia sklepowi trójwymiarowo.pl dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Do takiej przesyłki zwrotnej Zamawiający zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Zamawiającego listem priorytetowym. Zamawiający powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Zamawiającego.
 12. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 13. Informacje znajdujące się na stronach internetowych trójwymiarowo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Zamawiającego na liście przewozowym przesyłki.
 14. Zespół trójwymiarowo.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia, nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 15. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług jeżeli Zamawiający zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował sklep trójwymiarowo.pl o odstąpieniu od umowy.
 16. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.8 niniejszego paragrafu, nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli firma 3DP Sp. z o.o. wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 3DP Sp. z o.o. utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez 3DP Sp. z o.o. o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 4
Polityka prywatności.
 1. Strona trójwymiarowo.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy w naszym serwisie, pokazując np. multimedia.
 3. Zapisywane na komputerze odwiedzającej nasz serwis osoby, informacje wysyłane z naszego serwera nigdzie nie są gromadzone i w żaden sposób nie są przez nas przetwarzane.
 4. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych na naszych stronach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszym serwisie.
 5. W każdym momencie można wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 6.  Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.
 7. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
§ 5
Ogólna informacja o produktach i warunkach użytkowania.

Wszystkie produkty oferowane przez sklep przeznaczone są wyłącznie do celów hobbystycznych, rozwojowych, demonstracyjnych i nie są uważane za produkty końcowe.

Produkty w kategorii elektronika (z usługą montażu i wgrania oprogramowania na życzenie klienta) przeznaczone są wyłącznie do celów hobbystycznych, rozwojowych, demonstracyjnych i nie są uważane za produkty końcowe. Zestawy/moduły elektroniczne są sprzedawane jako podzespoły elektroniczne do dalszej rozbudowy. Konieczne jest zastosowanie obudowy ochronnej. Moduły elektroniczne zmontowane, z wgranym oprogramowaniem są sprzedawane z usługą montażu na życzenie klienta i mają wliczone w cenę taką usługę. Użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego zamontowania i korzystania z produktu. Za prawidłowe zamontowanie i korzystanie uznaje się zamontowanie i korzystanie w sposób zgodny z załączoną do produktu instrukcją obsługi. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek nieprawidłowego zamontowania lub korzystania z produktu. Z uwagi na otwartą budowę, użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki ostrożności w odniesieniu do wyładowań elektrostatycznych, które mogą uszkodzić poszczególne elementy elektroniczne lub cały zestaw/moduł. Zmontowany zestaw/moduł elektroniczny może być zasilany jedynie za pomocą zasilacza napięcia stałego o wartości napięcia nie przekraczającej +12V, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji dołączonej do modułu. Zalecane jest używanie zasilacza z zabezpieczeniem nadprądowym i przeciwzwarciowym, a także używanie listwy antyprzepięciowej (używanej przeważnie do podłączania zestawów komputerowych). Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub psychicznych (w tym dzieci), bądź też nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli ich praca nie będzie odbywała się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Przed każdym uruchomieniem układu/modułu, a w szczególności przy pierwszym uruchomieniu, należy dokładnie sprawdzić poprawność wszelkich połączeń. Nieprawidłowe bądź odwrotne podłączenie źródła zasilania lub innych komponentów peryferyjnych, może spowodować uszkodzenie całego układu, zasilacza, bądź spowodować pożar. W razie wątpliwości zawsze można skontaktować się z obsługą sklepu.

§ 6
Zasady dotyczące korzystania z bloga i serwisu trójwymiarowo.pl.

1. Serwis trójwymiarowo.pl, znajdujący się pod adresem http://trojwymiarowo.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników i subskrybentów.

2. Każdy użytkownik bloga może się zarejestrować podając nazwę użytkownika oraz e-mail, na który zostaje wysłane hasło dostępu.

3. Rejestracja jest bezpłatna, dobrowolna i nie jest wymagana.

4. Każdy użytkownik może edytować swój profil, między innymi pseudonim, witrynę internetową, może dodać kilka słów o sobie i swojej działalności.

5. Każdy komentarz stanowi przedłużenie wpisu, i daje osobom odwiedzającym serwis możliwość zapoznania się z dodatkowymi informacjami lub odmiennym punktem widzenia na zaprezentowany we wpisie temat.

6. Autor komentarza może podać link do swojej strony.

7. Komentarze powinny nieść wartość dodaną do komentowanego wpisu lub poprzedzających komentarzy. Komentarze które nie wnoszą niczego nowego do dyskusji (typu „zgadzam się z przedmówcą” albo „masz rację”), niezwiązane z tematem wpisu, obraźliwe lub umieszczone tylko w celu reklamy swojej strony (SPAM) będą usuwane.

8. Jako imię autora komentarza należy wpisać swoje imię, nazwisko i/lub nick. Umieszczanie tam słowa kluczowego służącego do pozycjonowania będzie skutkować usunięciem linku do strony, lub całego komentarza w przypadku gdy nie będzie on wnosił nic nowego do dyskusji.

9. Komentarze, które służą wyłącznie do reklamowania lub pozycjonowania swojej strony będą usuwane.

10. Treści umieszczone na blogu, również w komentarzach powinno się traktować z pewnym dystansem, ponieważ nie wszyscy użytkownicy muszą zgadzać się z daną opinią.

11. Dane osobowe podane w serwisie przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.  Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia osób podających te dane przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

12. W celach zarobkowych i komercyjnych nie można kopiować, modyfikować, cytować, publikować i wykorzystywać żadnych treści bloga. Za zgodą autora we własnych, niekomercyjnych celach można treści bloga kopiować, modyfikować i publikować z podaniem autora „trójwymiarowo” oraz linku do strony źródłowej (np. trojwymiarowo.pl) lub adresu bezpośredniego linku do wykorzystywanej treści.

13. W przypadku realizacji usługi w zakresie drukowania modeli 3D serwis trójwymiarowo.pl działa z poszanowaniem praw autorskich, oznacza to, że nie będą brane pod uwagę zlecenia naruszające prawa autorskie.

14. Wszelkie materiały i informacje przesłane do trójwymiarowo.pl np. w celu wyceny lub wykonania modelu objęte są gwarancją poufności.

15. Administrator strony, czyli serwis trójwymiarowo.pl, dokłada wszelkich starań, aby treści bloga były na jak najwyższym poziomie. Serwis nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane korzystaniem z serwisu i treści w nim zawartych. W szczególności dotyczy to wykorzystania treści związanych z poradami dotyczącymi budowy drukarki 3D, które są tutaj zamieszczone wyłącznie w celach edukacyjnych.

16. Wpisy umieszczone gościnnie w serwisie, których autorem są inne osoby nie zawsze odzwierciedlają nasz punkt widzenia. W przypadku gdy nasza opinia na dany temat jest znacząco inna, jest to zaznaczone w dodatkowym komentarzu umieszczonym przed lub po gościnnym wpisie.

17. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z naszą własną opinią.

18. Serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron serwisu. Dane te służą jedynie do analizy statystycznej ruchu w serwisie, co ma na celu określenie popularności poszczególnych części serwisu i podniesienie jego jakości jako całości. Zbierane dane nie są udostępnianie osobom trzecim, wyjątkiem może być jedynie prośba o ich udostępnienie wystosowana przez organy ścigania posiadające odpowiednie uprawnienia.

19. Podstawowym serwisem służącym do śledzenia statystyk serwisu jest Google Analytics. Gromadzi on informacje anonimowo i na ich podstawie określa trendy dotyczące witryn internetowych bez potrzeby identyfikowania poszczególnych użytkowników. Do śledzenia interakcji użytkowników Analytics wykorzystuje własny plik cookie. Plik cookie jest wykorzystywany do przechowywania informacji dotyczących np. czasu obecnej wizyty, poprzednich odwiedzin oraz witryny, która przekierowała użytkownika na daną stronę internetową.

§ 7
Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie trójwymiarowo.pl oraz zasady dotyczące korzystania z bloga i serwisu trójwymiarowo.pl.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
Pdf_icon_64Załącznik nr 1 – zwrot
Pdf_icon_64Załącznik nr 2 – reklamacja

Komentarze są wyłączone.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2012-2014 trojwymiarowo.pl