Szkolenia

Szkolenia z druku 3D - oferta

Szkolenie z podstaw druku 3D dla nauczycieli


Cel szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik:

- Ma podstawową wiedzę o technologii druku 3D.

- Ma podstawową znajomość materiałów do druku 3D.

- Zna budowę drukarki 3D.

- Potrafi przygotować model do druku 3D.

- Praktycznie obsługuje i konserwuje drukarkę 3D.

- Potrafi przygotować atrakcyjną lekcję z użyciem drukarki 3D.


Miejsce szkolenia: Szkoła


Czas trwania: 4 godziny


Certyfikat: Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje, imienny certyfikat.


Dla: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenie podstawowe dla osób fizycznych i firm

 

Szkolenie dla użytkowników z niewielkim doświadczeniem w drukowaniu 3D.


Program obejmuje:

- Zastosowanie technologii druku 3D w domu lub firmach produkcyjnych 

- Zapoznanie z technologią FDM

- Instalację i konfigurację drukarki 3D

- Obsługę drukarki 3D

- Podstawowe czynności konserwacyjne

- Korzystanie z oprogramowania Cura (podstawy)


Dla: Operatorów, konstruktorów, projektantów i entuzjastów druku 3D.
Miejsce: Nasza lokalizacja lub siedziba firmy.

Czas trwania: 4 godziny


Certyfikat: Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje, imienny certyfikat opisowo potwierdzający nabyte umiejętności.

Szkolenie zaawansowane


Szkolenie dla doświadczonych użytkowników z rozległą wiedzą na temat drukowania 3D w technologii FDM.


Program obejmuje:

- Modelowanie CAD do drukowania 3D

- Korzystanie z oprogramowania Cura lub Simplify 3D (poziom zaawansowany)

- Optymalizacja procesu drukowania 3D

- Osiągnięcie najlepszej dokładności i jakości wydruków 3D

- Zaawansowana obsługa i czynności konserwacyjne

- Praca z plikami Uczestnika

- Właściwości tworzyw termoplastycznych: wybór odpowiedniego materiału dla konkretnego zastosowania

- Techniki obróbki wykończeniowej


Dla: Operatorów, konstruktorów, projektantów i entuzjastów druku 3D.
Miejsce:Nasza lokalizacja lub siedziba firmy
Czas trwania:5 godzin
Certyfikat: Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje, imienny certyfikat opisowo potwierdzający nabyte umiejętności.

Zapytaj o szkolenie