Opublikowano

Czy sztuczna inteligencja może współpracować z technologią druku 3D ?

ChatGPT – chatbot opracowany przez OpenAI, wykorzystujący model języka GPT (4.0) i służący do generowania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika. Słowo, a w zasadzie dwa słowa, które nie znikają ostatnio z ust  youtuberów, dziennikarzy, oraz nas – drukarzy 3D. Czy sztuczna inteligencja może współpracować z technologią druku 3D ? Już dzisiaj na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco.

Zarówno druk 3D, jak też sztuczna inteligencja były od samego początku “gorącymi” technologiami i obie domeny konsekwentnie i dynamicznie wspinały się po drabinie liderów technologii światowego rynku. Oczywistym był też fakt, że ścieżki tych dwóch dziedzin kiedyś się skrzyżują i nawiążą korzystną współpracę. Sztuczna inteligencja może bowiem już dzisiaj przeanalizować model 3D i określić np., które miejsca w modelu nie utworzą pożądanego przez nas prototypu części, a wg podanych przez człowieka założeń, algorytmy sztucznej inteligencji mogą usuwać lub dodawać materiał w pewnych regionach modelu, aż do utworzenia zupełnie innej wersji modelu czy też gotowej części. Innymi słowy sztuczna inteligencja pomoże przeanalizować geometrię modelu i zidentyfikować potencjalny problem, aby znaleźć alternatywny sposób jego utworzenia. Efekt końcowy? Lepiej zaprojektowany gotowy prototyp z wysokim wskaźnikiem sukcesu jego wydrukowania w 3D. Zanika przy tym granica pomiędzy modelowaniem 3D, a fizycznym drukiem 3D, gdyż przy założeniu odpowiednich warunków brzegowych, sztuczna inteligencja może mieć wpływ na ostateczny wygląd i właściwości modelu, zarówno na etapie projektowania, jak już i samego druku 3D.

Rozwój druku 3D umożliwił tworzenie skomplikowanych, fizycznych obiektów bez udziału człowieka, posługującego się np. tradycyjnymi metodami wytwarzania. Weźmy bowiem sam proces produkcyjny, którym może być druk 3D, traktowany tu jako produkcja niskoseryjna. Pomimo jego złożoności, sztuczna inteligencja może nie tylko pomóc w jego usprawnieniu, lecz stworzyć również zupełnie nowe nowe aplikacje.

 

Dla przykładu – załóżmy że mamy farmę drukarek 3D i drukujemy krótkie serie na zlecenia klientów. Jak może nam pomóc w pracy sztuczna inteligencja ?

  1. Analiza modelu na etapie cyfrowym, przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego (druku 3D).
  2. Przewidywanie jakości produktu na podstawie modelu, procesu produkcyjnego i materiałów użytych do jego produkcji.
  3. Wspomaganie projektowania lub zmian maszyn, materiałów i uchwytów niezbędnych do produkcji i postprodukcji (np. wybór najbardziej optymalnej metody wytwarzania przyrostowego).
  4. Wspomaganie analizowania i projektowania algorytmów sterujących procesem druku 3D.
  5. Czuwanie nad poprawnością niezbędnych parametrów, w celu uniknięcia błędów i związanych z nimi ew. strat materiałowych.
  6. Inteligentna analiza wizualna i pomiarowa wydrukowanych produktów.

To tylko kilka przykładowych funkcji jakie już dziś może zaoferować nam AI w dziedzinie druku 3D. Wymienione tutaj przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w druku 3D, są dzisiaj jeszcze skomplikowane i kapitałochłonne, jednakże przygodę z modelowaniem 3D, z użyciem sztucznej inteligencji możemy rozpocząć już dzisiaj i to całkiem za darmo. Potrzebne do tego będzie darmowe oprogramowanie OpenSCAD, oraz dostęp do ChatGPT.

Następnym krokiem będzie sformuowanie zapytania (prompt), w taki sposób, aby jako odpowiedź otrzymać kod napisany w języku skryptowym OpenSCAD, który wykonamy w tymże programie, tworząc w ten sposób model 3D. W zależności od jakości samego zapytania jak też jakości kolejnych “promptów” podających większą liczbę informacji do modelu AI w ChatGPT, możemy uzyskać całkiem ciekawe modele 3D, powstałe w wyniku wykonania skryptów OpenSCAD, napisanych przez sztuczną inteligencję. Być może, niektóre z nich, warte będą wydrukowania na drukarce 3D.