Podstawy druku 3D dla nauczycieli – szkolenie stacjonarne

1 900,00 

Opis

Podstawy druku 3D dla nauczycieli to praktyczne warsztaty z obsługi Drukarki 3D. Szkolenie skierowane jest do jednostek edukacyjnych zainteresowanych łatwym i skutecznym rozpoczęciem pracy z drukarką 3D, które jeszcze nie posiadają drukarki 3D lub dopiero stały się jej posiadaczem. Szkolenie ma na celu pokazanie do czego można wykorzystywać drukarkę 3D w obszarze szeroko pojętej edukacji, jak również pomoc na etapie wdrożenia i przygotowania kadry pedagogicznej do programu “Laboratoria Przyszłości”. Szkolenie obejmuje pracę z drukarką 3D, zakupioną przez szkołę.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik szkolenia:

– Ma podstawową wiedzę o technologii druku 3D.

– Ma podstawową znajomość materiałów do druku 3D.

– Zna budowę drukarki 3D.

– Potrafi przygotować model do druku 3D.

– Praktycznie obsługuje i konserwuje drukarkę 3D.

– Potrafi przygotować atrakcyjną lekcję z użyciem drukarki 3D.


Miejsce szkolenia: Szkoła


Czas trwania: 4 godziny


Certyfikat: Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje, imienny certyfikat.