Opublikowano

Potencjał rozwojowy druku 3D – raport Ernst & Young

3dp

Początek technologii druku 3D to lata 80 dwudziestego wieku, ale to ostatnie dziesięciolecie przyniosło rozwój dyskusji na temat praktycznego wykorzystania jej potencjału . Pomimo tego stosunkowo mało firm  jest świadoma możliwości jakie niesie dla biznesu  zastosowanie technologii druku 3D. Na podstawie globalnego badania przeprowadzonego przez firmę EY w 2016 roku powstał raport podsumowujący doświadczenia biznesu i potencjał rozwojowy druku 3D. Badanie zostało przeprowadzone wśród 900 firm z 12 krajów zarówno z rynków dojrzałych jak i rozwijających się.

Jak wynika z badania, 24% badanych firm korzystało z technologii druku 3D, a 12% planuje takie zastosowanie w przyszłości. Są to najczęściej firmy  z przemysłu lotniczego i samochodowego, sektora tworzyw sztucznych oraz produkcji maszyn i urządzeń (plant and mechanical engineering). Przykłady firm, które korzystają z takiego rozwiązania to GE, Airbus, BMW, Philips. Okazało się że 38% deklaruje zastosowanie technologii 3D w produkcji seryjnej w  perspektywie 5 lat. (50% firm azjatyckich).

Firmy nie korzystające jak dotąd z technologii 3D, jako główny powód wskazywały brak wiedzy i kompetencji w tym zakresie. Z kolei ograniczeniem dla wielu firm w szerszym zastosowaniu tego rozwiązania, szczególnie w produkcji seryjnej, są koszty (40% firm), a także ograniczenia samej technologii dotyczące np. dostępności materiałów wielo-kolorowych lub różno-materiałowych (12% firm). Rozwój dostępności różnych materiałów do drukowania 3D zwiększa zainteresowanie firm użyciem tej technologii (drukowanie z metalu jest dla ponad 50% firm sygnałem do szerszego zastosowania tej technologii).

Z badania wynika że firmy korzystające z technologii druku 3D, w tym samym stopniu korzystają z zewnętrznych dostawców jak z własnego zaplecza. Według 41% firm przewiduje się że w perspektywie 5 lat zależność ta może się zmienić na korzyść partnerów zewnętrznych.

46% badanych firm jest przekonana że zastosowanie technologii 3D przyniesie wartość dodaną dla ich biznesu poprzez zwiększenie konkurencyjności, poprawę jakości produktu czy optymalizację łańcucha dostaw. Dodatkowo spodziewane są wymierne benefity w postaci zmniejszenia kosztów w zakresie projektowania, magazynowania, logistyki czy gospodarowania częściami zamiennymi. Firmy spodziewają się również wzrostu możliwości produkcji pod indywidualne zapotrzebowanie klienta w sposób efektywny kosztowo, a także możliwość projektowania i produkcji produktów bardzo drogich lub trudnych do wyprodukowania przy zastosowaniu tradycyjnych technologii.

Firmy wskazują również duże znaczenie zastosowania technologii druku 3D w prototypowaniu i kreacji nowych produktów. Istotne naszym zdaniem jest to, że aż 84% badanych firm widzi korzyści w postaci zwiększenia innowacyjności i rozwoju działów R&D przy mniejszych kosztach.

Obserwując rynek dostawców technologii 3D, pomimo wielu start up?ów, jest on zdominowany przez kilku większych graczy. Dzieje się tak głównie za sprawą konsolidacji i przejęć inwestorskich. Biorąc pod uwagę że zgodnie z wynikami badania 38% firm spostrzega druk 3D jako część ich produkcji seryjnej, możemy się spodziewać zwiększonego zapotrzebowania na zaawansowane rozwiązania technologii 3D w nadchodzących latach.